Online Mindfulness Training, duur 6 weken.

6 weekse Online Mindfulness Training Bewust Vanuit Mezelf!

Via de nieuwe Online Academie van Psycholoog van Nu kun je op je eigen tempo en in je eigen vertrouwde omgeving kennismaken met Mindfulness.

De training is ontwikkeld voor mensen die graag kennis willen maken met Mindfulness en bestaat uit verschillende laagdrempelige oefeningen, meditaties en schrijfopdrachten.

 • De training kent een heldere opbouw en duurt 6 weken
 • De training bestaat uit 14 oefeningen/meditaties en 6 schrijfopdrachten.
 • De training is gebaseerd op zelfstudie, iedere week ontvang je een melding met alle opdrachten en meditaties voor in die week.
 • Je kunt ervoor kiezen om iedere dag ongeveer 10 minuten te oefenen, om de dag of minder. Dat bepaal jij.
 • De oefeningen en meditaties duren 3 tot 15 minuten.
 • De oefeningen kun je liggend, zittend en sommige staand of lopend doen.
 • Door middel van een audiobestand begeleid ik je door de meditaties heen.
 • Op het einde van iedere week, vind je een evaluatieopdracht.
 • Je hebt 4 extra weken toegang tot de online omgeving. Dit geeft je de ruimte om er extra tijd aan te geven en/of oefeningen te herhalen.
 • De training kost in totaal 79 euro.

De training duurt 6 weken maar je krijgt 4 weken extra toegang tot de Online Academie zodat je zeker voldoende tijd hebt om de training af te ronden.

Wil je meer informatie over de training? Klik dan HIER

Wil je een voorproefje? Luister dan onderstaande meditatie.

Interview Mindfulness centrum Venray

Mindfulness-trainer Ineke van Gent:
“Ik gun jongeren vertraging.“

Mindfulness en jongeren is gemeengoed geworden. Psycholoog Ineke van Gent uit Eindhoven geeft deze doelgroep mindfulness. “Op jongeren komt veel meer af dan vroeger.“

Van Gent doelt daarmee op zaken als de mobiele telefoon, sociale media en de druk en stress die ze ervaren op school. Daardoor kan faalangst ontstaan. Ook kampen jongeren met paniekgevoelens. “Veel meer dan jaren terug.”
Stress op scholen is een heikel punt. En funest voor het welzijn van jongeren.
Volgens Van Gent mag de insteek van het onderwijs radicaal veranderen
“Er mag binnen het onderwijs meer aandacht komen voor hoe je als opgroeiend mens gezond in het leven kan staan en bij jezelf kunt blijven in alle hectiek. De individuele krachten en talenten mogen gestimuleerd worden.”

VERTRAGING

“Wat ik jongeren gun, is vertraging van hun leven. En dat ze verbindingen met anderen als a way of life gaan zien. Hoe ze in het leven staan, is zo belangrijk.”
Gelukkig ziet zij ook een tegenstroom van positieve ontwikkelingen. “Zoals van jongeren die het anders willen.”

Volgens Van Gent is de wisselwerking met ouders cruciaal. “Zij zijn vaak een voorbeeldfunctie voor jongeren. De manier waarop ouders omgaan met bijvoorbeeld sociale media of stress, nemen de kinderen over.”

MINDFULNESS OP MAAT

Mindfulness kan helpen beter om te gaan met allerlei worstelingen. Van Gent geeft mindfulness op maat: aan jongeren individueel of in kleine groepjes. “Daar is, in een veilige omgeving, ruimte voor wat er speelt. Ze krijgen korte oefeningen en ze krijgen een reader mee naar huis. Mijn ervaring is dat ze alles snel oppikken.”

Jammer vindt Van Gent het dat het kostenplaatje dat jongeren maken niet altijd door zorgverzekeraars wordt vergoed. “Terwijl een paar sessies al enorm zinvol kunnen zijn.”

SPANNINGSVELD

Voordat Van Gent zich vestigde als zelfstandig therapeut, werkte zij eerst o.a. bij Bureau Jeugdzorg. Vanwaar die overstap?
”Ik wilde breder gaan werken. Me niet enkel op één probleem focussen. Ik vind het juist interessant verschillende mensen en hun problematiek te behandelen. Je merkt ook dat één vraag van een cliënt vaak meerdere problemen betreft.”

In haar psychologenpraktijk ziet Van Gent ook veel jongeren komen. Zij hebben veel behoefte aan advies. “Terwijl er te weinig plaats is. Dat zorgt voor een spanningsveld.”
Jongeren die bij Van Gent komen, zijn al snel heel open over de problemen waar ze tegen aanlopen. Bijvoorbeeld over de scheiding van hun ouders. “Ik merk dat het bewustzijn aan het groeien is. Een goede ontwikkeling.”

QUICK FIX

Toch is er nog een lange weg te gaan voordat iedereen overtuigd is van het belang van mindfulness. ”Hoe mensen naar het leven kijken, heeft veel invloed op de kwaliteit ervan. Mensen komen bij mij vaak voor een quick fix van hun problemen. Maar zo werkt het niet. Ik herinner me nog een vader die mee wilde doen aan een mindfulnesscursus onder het mom: ‘Ik doe dat voor het gezin’. Maar dan heeft het vaak weinig zin.”

In haar werk als psycholoog werkt Van Gent ook met mindfulness. Steeds meer psychologen gebruiken die methode. “Ik gebruik meerdere technieken bij een behandeling. Ik laat de keuze afhangen van de intake. Dankzij mindfulness werk je niet alleen cognitief, maar ook met je lichaam. Het werkt juist goed bij mensen die gewend zijn vooral vanuit hun hoofd te redeneren.”

NAAR BINNEN

Simpele oefeningen kunnen volgens Van Gent al voor rust in het lichaam zorgen. “Het is een kwestie van concentratie naar binnen. Je gaat daarmee even terug naar het nu. Dat is de kern van mindfulness.”

(KADER) MINDFULNESS & JONGEREN

Jongeren kunnen dankzij mindfulness beter in hun vel komen te zitten en meer rust en zelfvertrouwen krijgen. Door het land geven mindfulnesstrainers les aan jongeren. Ineke van Gent is één van hen.

Relatie APK

De kwaliteit van onze relaties bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van ons leven. De moeite waard om je relatie te onderhouden.
Lees hier de column van Psycholoog van Nu over het onderhouden van je relatie.

Do’s en don’ts bij burn-out: de bedrijfsarts

Wat zeg je tegen je bedrijfsarts?

Als je burn-out1 bent en je kunt niet werken, dan nodigt de bedrijfsarts je uit voor een bezoek. Hij wil onderzoeken waarom je niet kunt werken en zal met je bespreken hoe je zo snel mogelijk weer beter kunt worden.

Hij vraagt hoe het met je gaat. Jij antwoordt dan misschien zoiets als dit:

Het gaat niet goed. Ik ben vaak gestrest. Ik zie overal tegenop. Eigenlijk is alles me teveel. 

Je vertelt over je lichamelijke gesteldheid en emoties, want je voelt je ellendig. Je verwacht dat de bedrijfsarts je uitleg snapt. En gelukkig is dat meestal ook zo.

Maar als je pech hebt, begrijpt hij wel dat je problemen hebt, maar niet dat je ziek bent. Hij kan het bijvoorbeeld houden op ‘emotionele problemen’ …en waarom zou je daardoor langere tijd niet kunnen werken?

Het stellen van de diagnose burn-out is niet zo makkelijk. Er bestaat bovendien in de beroepsgroep geen brede consensus over de onderliggende oorzaken en de beste behandeling ervan.2 De mening van de ene bedrijfsarts over wat er aan de hand is, kan dus nogal verschillen van de andere.

Om te voorkomen dat de bedrijfsarts je klachten verkeerd interpreteert en onjuiste conclusies trekt, is het dus belangrijk dat je goed omschrijft wat er met je aan de hand is.

Vertel de bedrijfsarts daarom zo precies en concreet mogelijk wat je mankeert en hoe je momenteel (dis)functioneert.

Om je daarbij te helpen geef ik je onderaan deze blog een overzicht met bespreekpunten waarmee je het gesprek met de bedrijfsarts kunt voorbereiden. Daarnaast heb je misschien iets aan de volgende twee tips.

Tip 1 – Geef je klachten een cijfer

Hoe ernstig zijn je klachten precies? Dat kun je concreter maken door je klachten een cijfer te geven tussen 1 en 10. Een 1 als je geen klachten hebt, een 10 is ondragelijk. Geef een cijfer voor hoe het nu is en een cijfer voor hoe het was (toen alles nog ‘normaal’ was). Zoiets als dit:

Ik voel me de hele dag gestrest en opgejaagd. Dat had ik vroeger veel minder. Als ik mijn dagelijkse stress een cijfer moet geven tussen 1 en 10, dan zou ik zeggen dat het nu een 9 is en vroeger een 2 of een 3.

Tip 2 – Meet je concentratievermogen

Om te kunnen functioneren op je werk is het belangrijk dat je je aandacht erbij kunt houden. Je moet je kunnen concentreren om te kunnen functioneren. Juist je aandachts- of concentratievermogen werkt niet goed meer bij een burn-out. Daarom is het belangrijk om daarover te vertellen.

Hoe het met je concentratievermogen gesteld is, kun je zelf testen: zet de stopwatch op je smartphone aan (of kijk op de klok) en begin dan met het lezen van de krant of een boek. Als je je aandacht er niet meer bij kunt houden en de draad van het verhaal verliest, stop je de stopwatch. Hoe lang heb je het volgehouden? Dat is je maximale concentratieboog. In het begin van een burn-out is de concentratieboog vaak heel kort, nog geen minuut. Naarmate je herstelt zul je merken dat je vermogen om je te concentreren ook verbetert.

 

 

Knelpunt 1: “Pak je problemen aan”

Om je te helpen herstellen zal de bedrijfsarts je – na een korte periode van rust – vragen na te denken over de problemen die je zo veel stress bezorgden. En erover te schrijven, want dat kan helpen om structuur aan te brengen. Als je duidelijker voor ogen hebt welke problemen spanning veroorzaakten, kun je proberen ze op te lossen. Maar nu op een andere manier dan je eerder deed. Bij lichte stressklachten kan dit een adequate aanpak zijn.

Bij een burn-out werkt dat niet: je brein is ontregeld en je bent uitgeput.

Daardoor zijn er andere problemen ontstaan: je hoofd is een zeef en je bent vermoeid; je kunt ook emotioneel labiel geworden zijn en depressief en angstig. Nadenken over je problemen is daarom een onmogelijke opgave. Als je het probeert, nemen de chaos en ellende in je hoofd alleen maar toe. Je raakt er nog gestrester van.

Dat is normaal als je burn-out bent.

Hier hoef je je dus geen zorgen over te maken3, zeker als je dit soort verschijnselen niet eerder hebt gehad. Onder invloed van chronische stress en overbelasting gaan boodschapperstofjes zoals serotonine en nor-adrenaline in je hersenen disfunctioneren4. Door onze lange ervaring met de behandeling van deze burn-outklachten (meer dan 15 jaar) weten we dat deze meestal ‘vanzelf’ verdwijnen als de uitputting afneemt5.

In de eerste fase van je burnout-herstel help je jezelf dus niet door intensief na te denken over de mogelijke de oorzaken en oplossingen van de problemen.

Maar wat helpt dan wel?

Als eerste maatregelen kun je het beste proberen de situatie te accepteren, rust in je leven te creëren, veel te slapen, regelmatig te leven, met mate te bewegen en ontspanningsoefeningen te doen. In mijn blogs Eerste hulp bij burn-out, slapen en sporten kun je daarover meer lezen.

Vertel je bedrijfsarts hoe je hoofd momenteel werkt en dat je niet in staat bent om over je problemen na te denken. Vertel hem ook wat je wél doet om je herstel te bevorderen.

Knelpunt 2: “Je kunt starten met re-integreren”

De richtlijn streeft naar een snelle start van de re-integratie in het werk, liefst binnen een paar weken maar uiterlijk binnen 3 maanden. Langdurig rusten leidt tot vermijdingsgedrag, tot langdurig verzuim en arbeids-ongeschiktheid. Werken helpt om te herstellen6, zo luiden de onderliggende overtuigingen. Veel bedrijfsartsen zullen burn-out patiënten daarom snel weer arbeidsgeschikt verklaren, eventueel met aangepaste uren en desnoods met aangepast werk6,7.

Re-integratie kan relatief snel gebeuren – mits je lichte stressklachten hebt, voldoende inzicht hebt gekregen in de oorzaken van je klachten en je weet hoe je die in de toekomst kunt voorkomen.

Bij een burn-out is het een ander verhaal.

Een burn-out vraagt veel hersteltijd. Je hebt immers langdurig roofbouw gepleegd op je lichaam en op je energiehuishouding; vaak meer dan een jaar. Los van alle andere klachten, functioneert het herstelvermogenvan je lichaam niet meer zoals je gewend bent en heb je na inspanning buitensporig veel tijd nodig om op te laden.

Vertel de bedrijfsarts zo concreet mogelijk hoe het met je energie en herstelvermogen is gesteld.

Zo krijgt hij een goede indruk van je (on)mogelijkheden om je werk weer te hervatten. Vertel zoiets als dit:

Als ik 30 minuten achter de computer zit om mail te beantwoorden, voel ik me totaal opgefokt. Dat merk ik aan een verhoogde hartslag (die maar niet rustig wordt) en hoofdpijn. Ik voel me labieler en kan dan slecht prikkels van buitenaf verdragen (het geluid van messen en vorken die op de borden tikken is onverdraaglijk). Het duurt minstens een dag voordat ik hiervan bijgekomen ben.

… natuurlijk kun je dit niet allemaal onthouden.

Bereid daarom thuis – in alle rust –  je gesprek met je bedrijfsarts voor. Het overzicht met bespreekpuntenhieronder biedt structuur en kan je daarbij helpen.

Schrijf alle dingen die je wilt zeggen op en neem dit mee naar het spreekuur.

En: neem een vertrouweling mee die je steunt tijdens het gesprek (en die kan onthouden wat de bedrijfsarts allemaal zegt).

 

Overzicht bespreekpunten bedrijfsarts bij burn-out
Vertel de bedrijfsarts precies wat er met je aan de hand is

 • Hoe gaat het lichamelijk met je:
  • Hoe gaat het met slapen (slaap je veel / weinig / heb je inslaap- of doorslaapproblemen)
  • Bespreek je vermoeidheid (waar merk je aan dat je te moe bent en wanneer)
  • Welke lichamelijke klachten heb je
 • Heb je psychische problemen:
  • Ben je somberder dan normaal
  • Ben je angstiger
  • Heb je andere psychische problemen die je hinderen
 • Hoe emotioneel reageer je op dingen
  • Ben je emotioneel labiel
  • Ben je snel geprikkeld, verdrietig of kwaad
 • Hoe werkt je hoofd
  • Kun je je concentreren
  • Ben je vergeetachtig
  • Kun je goed op woorden komen
  • Heb je nog overzicht op de dingen die gebeuren
  • Kun je activiteiten plannen
  • Voel je je snel overprikkeld door geluiden

Hoe functioneer je op je werk/thuis en vertel vooral: waar gaat het mis

Als de bedrijfsarts je voorstelt om te re-integreren, maar je bent daar nog niet aan toe, vertel dan hoe je thuis functioneert, zoals

 • Hoe lang kun je je aandacht ergens bij houden (kun je de krant lezen, hoe gaat autorijden)
 • Raak je snel overprikkeld (verdraag je het gekraak van een zakje chips naast je op de bank)
 • Hoe beleef je sociale activiteiten en hoe voel je je erna (geeft een gesprek met een bekende je ‘energie’)

Vertel de bedrijfsarts wat je doet om te herstellen.

BRON: CSR Centrum

Interview MUD Magazine

Blij met het resultaat!
Een paar maanden geleden werd ik als psycholoog geïnterviewd voor in het blad MUD. Het onderwerp, Voer voor Psychologen….Wat is ‘voer’ voor psychologen? Wat brengt je in vervoering? Wat voor ‘voer’ eet je het liefst? Etc…
Dankje Carolien voor het leuke gesprek!
Het was een eer om in jullie mooie blad te mogen staan!

Vacature Psycholoog/Therapeut

Wie o Wie zou ons Team van psychologen en therapeuten willen komen versterken?

We zijn op zoek naar een zelfstandig werkend Psycholoog/Therapeut die voor 5 tot 10 uur per week met ons wil werken.

Heb je interesse? Dan horen we graag van je via de mail info@psycholoogvannu.nl

Nieuw! Mindfulness voor Koppels

Hoe leuk en motiverend is het om samen met je partner of een vriend(in) Mindfulness te leren?
Minder Stress en meer Grip.
Laagdrempelig, samen met je partner/vriend(in) rust en ontspanning creëren.

Bij Psycholoog van Nu leer je in 3 bijeenkomsten verdeeld over 6 weken, de beginselen van Mindfulness.

De sfeer is rustig, veilig en vertrouwd.
Geen groepen maar samen met je partner of vriend(in) Mindfulness ontdekken en natuurlijk thuis oefenen 🙂

Na iedere bijeenkomst ontvang je een handout met verdere uitleg en oefeningen, zodat je Mindfulness op jouw manier in jouw leven kunt integreren.

De kosten zijn 75 euro per bijeenkomst per persoon, inclusief koffie/thee en het oefenmateriaal.

Lijkt het je leuk en interessant?
Neem dan contact op met me via info@psycholoogvannu.nl

Fijne dag!
Ineke