Inzichtgevende Cognitieve Gesprekstherapie

Bij inzichtgevende cognitieve gesprekstherapie maken we gebruik van het verband tussen gedachten en gevoelens en gedragingen. We maken hier overzichtelijke visuele schema’s van op een whiteboard zodat je inzicht krijgt in hoe je gedachten, je gevoelens en je gedrag beïnvloeden.
Bij deze techniek wordt je uitgenodigd je gedachten, overwegingen, normen, meningen en bijbehorende gevoelens te onderzoeken en uit te spreken of op te schrijven.

Vervolgens worden deze gedachten (cognities) getoetst aan twee principes:

  • het waarheidsprincipe (‘Is het waar wat ik denk? Is mijn gedachte logisch? Is het aannemelijk dat mijn gedachte klopt?’)
  • Het utiliteitsprincipe (‘Is mijn gedachte bruikbaar voor mij als individu en het contact tussen mij en de ander?’)

Als psycholoog zal ik je uitnodigen je gedachten te toetsen op waarheid en nut maar ook om na te gaan of gedachten kloppen of wenselijk/bruikbaar zijn. Dit worden gedragsexperimenten genoemd.

Hiernaast zullen we gaan onderzoeken waar deze gedachteschema’s zijn ontstaan, wat voor functie ze hebben en wat voor onderliggende behoeften er zijn.
Het invullen van deze onderliggende behoeften is hierna van groot belang, ook hierbij kan ik je helpen.

Opzoek naar een therapie met deze methode? Neem dan contact op met mij.