Interview Mindfulness centrum Venray

Mindfulness-trainer Ineke van Gent:
“Ik gun jongeren vertraging.“

Mindfulness en jongeren is gemeengoed geworden. Psycholoog Ineke van Gent uit Eindhoven geeft deze doelgroep mindfulness. “Op jongeren komt veel meer af dan vroeger.“

Van Gent doelt daarmee op zaken als de mobiele telefoon, sociale media en de druk en stress die ze ervaren op school. Daardoor kan faalangst ontstaan. Ook kampen jongeren met paniekgevoelens. “Veel meer dan jaren terug.”
Stress op scholen is een heikel punt. En funest voor het welzijn van jongeren.
Volgens Van Gent mag de insteek van het onderwijs radicaal veranderen
“Er mag binnen het onderwijs meer aandacht komen voor hoe je als opgroeiend mens gezond in het leven kan staan en bij jezelf kunt blijven in alle hectiek. De individuele krachten en talenten mogen gestimuleerd worden.”

VERTRAGING

“Wat ik jongeren gun, is vertraging van hun leven. En dat ze verbindingen met anderen als a way of life gaan zien. Hoe ze in het leven staan, is zo belangrijk.”
Gelukkig ziet zij ook een tegenstroom van positieve ontwikkelingen. “Zoals van jongeren die het anders willen.”

Volgens Van Gent is de wisselwerking met ouders cruciaal. “Zij zijn vaak een voorbeeldfunctie voor jongeren. De manier waarop ouders omgaan met bijvoorbeeld sociale media of stress, nemen de kinderen over.”

MINDFULNESS OP MAAT

Mindfulness kan helpen beter om te gaan met allerlei worstelingen. Van Gent geeft mindfulness op maat: aan jongeren individueel of in kleine groepjes. “Daar is, in een veilige omgeving, ruimte voor wat er speelt. Ze krijgen korte oefeningen en ze krijgen een reader mee naar huis. Mijn ervaring is dat ze alles snel oppikken.”

Jammer vindt Van Gent het dat het kostenplaatje dat jongeren maken niet altijd door zorgverzekeraars wordt vergoed. “Terwijl een paar sessies al enorm zinvol kunnen zijn.”

SPANNINGSVELD

Voordat Van Gent zich vestigde als zelfstandig therapeut, werkte zij eerst o.a. bij Bureau Jeugdzorg. Vanwaar die overstap?
”Ik wilde breder gaan werken. Me niet enkel op één probleem focussen. Ik vind het juist interessant verschillende mensen en hun problematiek te behandelen. Je merkt ook dat één vraag van een cliënt vaak meerdere problemen betreft.”

In haar psychologenpraktijk ziet Van Gent ook veel jongeren komen. Zij hebben veel behoefte aan advies. “Terwijl er te weinig plaats is. Dat zorgt voor een spanningsveld.”
Jongeren die bij Van Gent komen, zijn al snel heel open over de problemen waar ze tegen aanlopen. Bijvoorbeeld over de scheiding van hun ouders. “Ik merk dat het bewustzijn aan het groeien is. Een goede ontwikkeling.”

QUICK FIX

Toch is er nog een lange weg te gaan voordat iedereen overtuigd is van het belang van mindfulness. ”Hoe mensen naar het leven kijken, heeft veel invloed op de kwaliteit ervan. Mensen komen bij mij vaak voor een quick fix van hun problemen. Maar zo werkt het niet. Ik herinner me nog een vader die mee wilde doen aan een mindfulnesscursus onder het mom: ‘Ik doe dat voor het gezin’. Maar dan heeft het vaak weinig zin.”

In haar werk als psycholoog werkt Van Gent ook met mindfulness. Steeds meer psychologen gebruiken die methode. “Ik gebruik meerdere technieken bij een behandeling. Ik laat de keuze afhangen van de intake. Dankzij mindfulness werk je niet alleen cognitief, maar ook met je lichaam. Het werkt juist goed bij mensen die gewend zijn vooral vanuit hun hoofd te redeneren.”

NAAR BINNEN

Simpele oefeningen kunnen volgens Van Gent al voor rust in het lichaam zorgen. “Het is een kwestie van concentratie naar binnen. Je gaat daarmee even terug naar het nu. Dat is de kern van mindfulness.”

(KADER) MINDFULNESS & JONGEREN

Jongeren kunnen dankzij mindfulness beter in hun vel komen te zitten en meer rust en zelfvertrouwen krijgen. Door het land geven mindfulnesstrainers les aan jongeren. Ineke van Gent is één van hen.

Reacties zijn gesloten.