Meer welbevinden en minder psychische klachten met online positieve psychologie

Positief psychologische interventies kunnen effectief zijn in het bevorderen van welbevinden en het verminderen van psychische klachten, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Linda Bolier aan de Universiteit Twente. Ook heeft welbevinden een positief effect op lichamelijk functioneren en herstel na een ziekte.glimlach koffie

In haar proefschrift kijkt Bolier, wetenschappelijk medewerker bij het programma Publieke Geestelijke Gezondheid van het Trimbos-instituut, naar de waarde van positieve psychologie voor de preventieve geestelijke gezondheidszorg. Positief psychologische interventies richten zich op het versterken van welbevinden en veerkracht en kunnen een aanvulling zijn op het huidige aanbod in de geestelijke gezondheidszorg dat veelal is gericht op het tegengaan van klachten en pathologie. Online toepassing biedt aanknopingspunten om grote groepen mensen te bereiken en te motiveren.
Literatuurstudie

Bolier analyseerde in eerste instantie het wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen welbevinden en lichamelijk functioneren bij ziekte en over de effecten van de programma’s die al ontwikkeld zijn in de positieve psychologie. Hoewel de resultaten positief waren, was de kwaliteit van de studies naar de effectiviteit van programma’s zeer wisselend. Veel studies namen niet de regels in acht die gelden bij een goed gerandomiseerd onderzoek, zoals analyses van de uitvallers en van de hele groep deelnemers die zich hadden aangemeld. Methodologisch gezien viel er dus nog veel te verbeteren.
Mental fitness

Daarna keek ze naar de effectiviteit van een online interventie (Psyfit.nl) waarmee mensen hun mentale conditie kunnen trainen, analoog aan het onderhouden van de fysieke conditie. Via een zestal principes, zoals het richting geven aan je leven, stimuleren van positieve emoties en leven in het hier en nu, kregen de deelnemers handvatten voor meer inzicht in hun sterke punten en hoe met de dagelijkse beslommeringen van het leven om te gaan. De interventie bleek effectief te zijn in het verhogen van een gevoel van welbevinden en vitaliteit op korte termijn en in het verminderen van angstklachten en depressieve klachten op korte en langere termijn.

Bron: NIP

Psycholoog van Nu onderzoekt de mogelijkheden om cliënten een online-traject aan te bieden. Rond juni 2015 wordt duidelijk of online begeleiding mogelijk gaat zijn.