Verband tussen nachtmerries en psychische gezondheid

Er is een verband tussen psychische gezondheid en hoeveelheid nachtmerries, blijkt uit onderzoek van de Finse universiteit in Turku.

De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift Sleep.

Het onderzoek is gedaan onder bijna 14.000 Finse volwassenen tussen de 25 en 74 jaar oud. Volgens hoofdonderzoeker Nils Sandman is er een duidelijk verband tussen het welbevinden en nachtmerries.

Ongeveer 45 procent van de deelnemers gaf aan soms nachtmerries te hebben gedurende de onderzoeksperiode van 30 dagen. De helft had geen nachtmerries en ongeveer 4 procent had vaak nachtmerries.

Opvallend was dat van de deelnemers met een depressie, 28 procent met regelmaat een nachtmerrie had, net als 17 procent van de mensen die leiden aan slapeloosheid.

Risicofactoren

Verdere analyse wees uit dat een negatief zelfbeeld en uitputting de grootste risicofactoren zijn voor nachtmerries. Het is echter niet duidelijk of depressie en uitputting ook daadwerkelijk de nachtmerries veroorzaken.

“Het zou kunnen dat nachtmerries vroege indicatoren zijn van het begin van depressie, daarom zouden ze wel eens nut kunnen hebben bij het stellen van de diagnose,” zei Sandman.

Bron: Gezondheidsnet

openingstijden