Praktische informatie

Wat kun je verwachten?

Na de aanmelding, starten we met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen naar je vraag en is er tijd en ruimte om te ervaren of er een ‘klik’ is. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een positief en steunend therapeutisch contact.
Ook is er de mogelijkheid om je vragen te stellen zodat eventuele onduidelijkheden, duidelijk worden en je verwachtingen ten aanzien van je traject en mij als psycholoog helder zijn.

Daarna stellen we een plan van aanpak op en plannen we de volgende 3 afspraken in. Dit geeft duidelijkheid en richting en maakt het makkelijker om te plannen. Vervolgens krijg je de eerste 'opdracht' mee en is de start gemaakt.

Na de 3 afspraken kijken we hoe het gaat, of je je doel al hebt bereikt of dat je verbetering merkt. Indien dit zo is, gaan we door en plannen we de volgende 2 afspraken in. Wanneer dit niet het geval is, kijken we wat de oorzaak is en wat ervoor kan zorgen dat je wel gaat bereiken wat je wilt bereiken.

Bepalen traject en inschatten van duur

Hiernaast zal ik tijdens de intake een inschatting maken met betrekking tot de vorm en (indien mogelijk) de duur van het best passende traject.
Over het algemeen ben je tussen 5 tot 8 afspraken een heel eind op weg. In het begin zal de frequentie van de afspraken tweemaal per maand zijn, na verloop van tijd wordt dit minder totdat je het punt hebt bereikt dat je geen afspraken meer nodig hebt.
De verschillende trajecten die je bij Psycholoog van Nu kunt volgen zijn: individueel, EFT-relatietherapie, groepstrainingen en coaching op diverse vlakken.

Heb je een vraag of wil je een afspraak met mij? Neem dan gerust contact met mij op.

Contra indicaties

We willen graag zoveel mogelijk mensen bijstaan in hun proces, echter kunnen wij niet iedereen passende hulp bieden.

Contra indicaties zijn onder andere: aanmeldingen waarbij acute crisis hulp noodzakelijk is, ernstige agressie-regulatieproblematiek waarbij de veiligheid van medewerkers niet gewaarborgd kan worden, psychoses, ernstige eetstoornissen/automutilatie, suicidaliteit, complex trauma, forse persoonlijksheidsproblematiek en andere hulpvragen waarbij een multi disciplinaire behandeling noodzakelijk is.

Klachtenregeling

We doen er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met ons te bespreken.
Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.