Prikkelbare Darm Syndroom

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) wordt ook wel Irritable Bowel Syndrome (IBS), spastische darm of spastisch colon genoemd en is een functionele aandoening van de darmen.
Dat wil zeggen dat er geen lichamelijke afwijkingen in de darmen bij iemand met het prikkelbare darm syndroom te vinden zijn. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de klachten die iemand ervaart niet reëel zijn.
Integendeel! De klachten kunnen zo hevig zijn dat het leven van een patiënt met PDS er volkomen door ontregeld raakt op allerlei gebieden (werk en privé).
Daardoor lijden PDS-patiënten ook vaak op psychisch vlak enorm. Ze verliezen hun zelfvertrouwen, schamen zich voor hun kwaal, worden eenzaam en voelen zich buitengesloten.

Lees hieronder welke klachten je kunt hebben:

Klachten

 • Buikpijn, meestal wordt dit minder na de stoelgang.
 • Problemen met de stoelgang (te veel, te weinig, te hard, te zacht)
 • Slijm bij de ontlasting (overprikkelde darmen)
 • Klachten over diarree/obstipatie of alternerend (afwisselend)
 • Zuurbranden en Slikklachten (ook overgeven, boeren, prop in de keel)
 • Opgeblazen gevoel (bloating)

Gevolgen

 • Geestelijke overbelasting
 • Negatieve gedachten en gevoelens
 • Controleverlies
 • Verminderd gevoel van eigenwaarde
 • Sociale beperkingen
 • Verlies van kwaliteit van leven

Behandelprocedure Prikkelbare Darm Syndroom

1. Diagnose PDS door huisarts/specialist (niet langer dan 3 maanden geleden!!)
2. Intakegesprek (sessie 1)
3. Ondertekening behandelovereenkomst
4. Behandelplan voor de eerste 4 sessies klassieke hypno
5. Bericht van behandeling aan huisarts
6. 13 wekelijkse sessies van 1 uur
7. Afrondend gesprek en evaluatie behandeling (sessie 14)
8. Rapportage aan huisarts/specialist
9. Afspraak voor follow up over een halfjaar (sessie 15)

Herken je deze klachten en wil je graag hulp?
Neem dan contact op met Marion via tel 06 361 941 46 of stuur een mail naar marionjanssen@cesuur.nl 
De sessies vinden plaats in Eindhoven in de praktijk van Psycholoog van Nu.